Informace o pozemku 1364/58

Parcelní číslo 1364/58
Velikost 991 m²
Cena výchozí 3.491.500 Kč
Omezení Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (484 m²)
Počet podlaží (min.) 2NP
Tvar střechy plochá, šikmá do 10°
Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje