Informace o pozemku 1375/10

Parcelní číslo 1375/10
Velikost 976 m²
Cena výchozí 3.588.000 Kč
Omezení Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (402 m²)
Počet podlaží (max.) 1NP + podkroví
Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2
Orientace domu štítová = delší rozměr stavby kolmo k veřejnému prostoru
Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45°
Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje