Informace o pozemku 1375/11

Parcelní číslo 1375/11 Velikost 977 m² Cena výchozí 3.632.500 Kč Omezení Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (382 m²) Počet podlaží (max.) 1NP + podkroví Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2 Orientace domu štítová = delší rozměr stavby kolmo k veřejnému prostoru Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45° Pravidla výstavby Regulace výstavby … Pokračování textu Informace o pozemku 1375/11