Informace o pozemku 1375/24, 1375/49

Parcelní číslo 1375/24, 1375/49
Velikost 1435 m²
Cena výchozí 6.457.500 Kč
Omezení
Počet podlaží (max.) 1NP + podkroví
Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2
Orientace domu štítová = delší rozměr stavby kolmo k veřejnému prostoru
Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45°
Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje