Informace o pozemku 1375/25

Parcelní číslo 1375/25 Velikost 1401 m² Cena výchozí 6.304.500 Kč Omezení – Počet podlaží (max.) 1NP + podkroví Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2 Orientace domu štítová = delší rozměr stavby kolmo k veřejnému prostoru Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45° Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje