Informace o pozemku 1375/40

Parcelní číslo 1375/40 Velikost 813 m² Cena výchozí 3.594.500 Kč Omezení Věcné břemeno vodovodu 32 m² Počet podlaží (max.) 1NP + podkroví Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2 Orientace domu bez požadavku Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45° Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje