Informace o pozemku 1375/7

Parcelní číslo 1375/7
Velikost 963 m²
Cena výchozí 3.045.500 Kč
Omezení Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (644 m²)
Počet podlaží (max.) 1NP + podkroví
Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2
Orientace domu okapová = delší rozměr stavby rovnoběžně k veřejnému prostoru
Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45°
Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje