Tisková zpráva

Tisková zpráva 9. prosince 2021

Slaný zahájí prodej stavebních pozemků začátkem roku 2022

Z důvodu navýšení cen stavebních prací a stavebních materiálů na domácím i světovém trhu, které ovlivní cenu za zasíťování parcel městem, přistoupilo město Slaný ke zvýšení základní ceny pozemků v projektu Bydlení Háje. Prodej pozemků I. etapy v severní části města bude spuštěn začátkem příštího roku.

Celkový počet pozemků, které budou nabídnuty k prodeji prostřednictvím elektronické aukce v lokalitě Slaný – Háje, bude 66. Předpokládané zahájení prodeje I. etapy pozemků, kterých bude 45, proběhne začátkem příštího roku. Pozemky budou nabízeny formou elektronické aukce, která bude vždy včas vyhlášena prostřednictvím informačních kanálů projektu, zejména na webové adrese https://prodejpozemkuslany.cz/ a samozřejmě prostřednictvím informačních zdrojů města. Aukce budou realizovány na aukčním portálu městského úřadu na adrese:  https://aukce.meuslany.cz/.

Z důvodu razantního navýšení cen stavebních prací a stavebních materiálů na domácím i světovém trhu přistoupilo město Slaný ke zvýšení základní ceny pozemků v projektu Bydlení Háje. Nová prodejní cena byla nyní stanovena
na 4.500 Kč za 1 m2. V případě částí pozemků, které jsou zatíženy ochranným pásmem nebo věcným břemenem, k navýšení nedošlo. Cena zde zůstává 2.500 Kč za 1 m2.

Na nejbližším zasedání zastupitelstva města budou projednány nezbytné náležitosti pro zahájení prodeje a také budou po zasedání zveřejněny termíny a podmínky prodeje pozemků.

Tisková zpráva 15. září 2021

Bylo vydáno územní rozhodnutí pro plánovanou výstavbu pozemků na Hájích

Vydání územního rozhodnutí je základním dokumentem, který městu Slaný dovoluje konečně opravdu plánovat výstavbu pozemků, a jejich následný prodej zájemcům. Během procesu povolování došlo díky požadavkům správců inženýrských sítí k několika změnám, z nichž asi ta hlavní je, že nakonec bude k dispozici 66 pozemků čili o jeden méně, než původně bylo plánováno. Pozemky budou nabídnuty k prodeji formou aukce až po stanovení časového harmonogramu stavby stran dodavatelů.

„Nyní usilovně pracujeme na detailním naplánování všech stavebních termínů tak, abychom co nejdříve oznámili termín spuštění prodeje pozemků zájemcům o stavbu rodinných domů. Poté, co získáme termíny od dodavatelů, zejména od společnosti, která bude zajišťovat výstavbu elektrických sítí, a která nám dělá z hlediska rychlosti výstavby největší starost, oznámíme aktualizovaný termín, kdy budou pozemky dány do prodeje“, sdělila manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová.

Zastupitelé města odsouhlasili prodej pozemků v severní části města na podzim roku 2019. Budoucí rodinná zástavba se bude nacházet v přímém sousedství revitalizovaného lesoparku Háje.                V tuto chvíli se územní rozhodnutí týká celé etapy I, ve které vznikne 45 pozemků. K pozemkům bude vybudována veškerá potřebná infrastruktura.

Tisková zpráva 26. 5. 2021

Posunutí prodeje první části stavebních pozemků

Prodej pozemků v lokalitě na Hájích se, s ohledem na zvýšené požadavky na bezpečnost stran provozovatele zařízení pro rozvod plynu, odsouvá. Harmonogram činností souvisejících s prodejem bude nastaven po vydání územního rozhodnutí.

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na bezpečnost ze strany provozovatele zařízení pro rozvod plynu, které se městu podařilo vyřešit, se posunul termín pro vydání územního rozhodnutí. Z tohoto důvodu se bohužel oddálí i prodej pozemků, který měl začít letos v létě. Přibližný termín bude nastaven až po vydání územního rozhodnutí, kdy bude také aktualizován harmonogram činností souvisejících s prodejem. Pokud se nevyskytnou další komplikace, předpokládáme zahájení prodeje ještě letos na podzim. O zahájení prodeje pozemků budeme informovat přes komunikační zdroje města a dále tyto informace budou uvedeny na této webové stránce projektu.

Zájemci, kteří jsou vedeni v naší databázi, obešleme s informací na jejich e-mail.

Tisková zpráva 18. prosince 2020

První část prodeje stavebních pozemků bude zahájena v létě roku 2021.

Na podzim roku 2019 zastupitelé města Slaný, odsouhlasili prodej celkem 67 stavebních parcel ve vlastnictví města v jeho severní části. První etapa prodeje lukrativních pozemků, v přímém sousedství revitalizovaného lesoparku Háje, začne během léta příštího roku. Zastupitelé města nyní odsouhlasili způsob prodeje a dále cenu za 1 m2. Na základě stavebních povolení, bude v příštím roce zahájena výstavba technické infrastruktury pro připojení 46 rodinných domů, první etapy  následného prodeje. První rodinné domy se zde objeví v letech 2022 až 2023.

V průběhu příštího roku město investuje ze svého rozpočtu 20, 5 milionů korun včetně DPH do výstavby technické infrastruktury I. etapy. Na současné zelené louce vznikne kanalizace, vodovod, plynovod, budou položeny elektrické rozvody a další. „Přípravné práce pro stavbu ovlivnila nejenom pandemie, ale také zdlouhavé vyřízení našich žádostí u příslušných vlastníků sítí a některé další doplňující požadavky stran ostatních orgánů a institucí například nutnost zajistit vyjádření EIA doplňuje manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová. Termín výstavby druhé a zároveň poslední etapy pokládky inženýrských sítí, bude upřesněn na jaře příštího roku.

Ve Slaném není mnoho pozemků, které by byly vhodné k individuální zástavbě. Přišlo nám tedy správné, abychom nabídli k prodeji naše vlastní pozemky a napomohli tak rozvoji bydlení. Výnos z prodeje bude následně použit k rozvoji infrastruktury a občanské vybavenosti“ dodal starosta Hrabánek. Město předpokládá výnos z prodeje první etapy ve výši 146 milionů korun. Peníze půjdou do městského rozpočtu jako příjem a budou dále využity na investiční projekty pro zvyšování komfortu obyvatel města a jeho místních částí.

 Zastupitelé města odsouhlasili způsob prodeje a minimální prodejní cenu za 1 m2 plochy včetně DPH. Cena se bude lišit podle toho, zda je stavební pozemek umístěn v tzv. ochranném pásmu anebo mimo něj. Startovací cena pro standardní pozemky bude avizovaných 3 500 Kč za 1 m2. . Cena za stavební pozemky, jejichž část zasahuje do ochranného pásma, pod zemí uložených inženýrských sítí, bude dle odborného odhadu ještě o tisícikorunu méně tj. 2 500 Kč za 1 m2. Takový pozemek bude muset zůstat trvale přístupný. Omezení se nedotkne té části pozemku, kde vznikne samotná stavba. Týkat se bude např. umístění oplocení pozemku, která bude třeba ukončit na hranici ochranného pásma. V této části pak nebude možné vybudovat tzv. doprovodné stavby jako je např. garáž, zahradní domek, pergola s letní kuchyní apod. Takové pozemky pak budou nabídnuty k prodeji s uvedenou, sníženou cenou za 1 m2. Počet takto zatížených parcel je celkem 24.

Na základě podrobných informací uvedených v právních stanoviscích, které si město nechalo pro potřebu prodeje vypracovat, zvolili zastupitelé města prodej pozemků, v severní části města, formou elektronické aukce. Aukce nabízí alternativnější způsob prodeje pozemků a patří mezi regulovatelnější způsoby prodeje nemovitostí vůbec, na rozdíl od dražby. U té nelze například stanovit podmínky pro prodej nemovitosti např. omezit nákup více pozemků, dobu zástavby pozemků, budoucí užívání dražené nemovitosti apod. Zastupitelé tak svojí volbou dali stopku možným spekulantům.

Město si, i přes nabídky realitních společností, ponechalo možnost prodat pozemky, pod svojí správou. Příslušný pracovník úřadu, který byl pro tento účel částečně vyčleněn, tak bude zajišťovat kompletní agendu spojenou s prodejem. V letošním roce byl například pořízen software a webhosting aukčního portálu, na němž si již město vyzkoušelo prodej jiných, menších pozemků a pronájem bytů ve své správě. Veškeré informace o bydlení v severní části města naleznou zájemci na nově zřízených webových stránkách, které jsou průběžně plněny aktuálními informacemi. „Aktuálně evidujeme přibližně 150 zájemců o informace, které se vztahují k tomuto projektu“ dodává vedoucí Odboru správy majetku Ivana Hádková.

Na ploše 10,8 ha (cca 108 000 m2), vznikne postupně celkem 67 stavebních parcel, každá o výměře 800-1100 m2, určených pro nízkopodlažní rodinnou zástavbu. Lesopark Háje patří mezi největší zelenou plochu ve Slaném, kam místní rádi chodí za relaxací a sportem. Za poslední rok došlo v oblasti k realizaci několika projektů, které celý lesopark příjemně oživily. Vzniklo zde např. lanové centrum Pavouček, tréninkové fotbalové hřiště pro děti, dětské hřiště, bike park a pump track pro cyklisty. Oblastí prochází část cyklostezky, která je součástí regionální cyklotrasy 202 propojující Louny, Slaný a Kralupy nad Vltavou. V této severní části města chystá město také výstavbu nové sportovní haly. Ta je připravována v souladu s prodejem stavebních parcel a její základy budou položeny pravděpodobně na konci roku 2021.