Informace o pozemku 1375/21

Parcelní číslo 1375/21 Velikost 999 m² Cena výchozí 4.211.500 Kč Omezení Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (142 m²) Počet podlaží (max.) 1NP + pokroví Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2 Orientace domu štítová = delší rozměr stavby kolmo k veřejnému prostoru Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45° Pravidla výstavby Regulace výstavby … Pokračování textu Informace o pozemku 1375/21