Informace o pozemku 1375/21

Parcelní číslo 1375/21
Velikost 999 m²
Cena výchozí 4.211.500 Kč
Omezení Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (142 m²)
Počet podlaží (max.) 1NP + pokroví
Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2
Orientace domu štítová = delší rozměr stavby kolmo k veřejnému prostoru
Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45°
Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje