Informace o pozemku 1364/56

Parcelní číslo 1364/56
Velikost 873 m²
Cena výchozí 3.928.500 Kč
Omezení
Počet podlaží (max.) 2NP
Tvar střechy plochá, šikmá do 10°
Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje