Informace o pozemku 1375/30

Parcelní číslo 1375/30
Velikost 806 m²
Cena výchozí 3.627.000 Kč
Omezení
Počet podlaží (max.) 1NP + podkroví
Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2
Orientace domu bez požadavku
Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45°
Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje