Informace o pozemku 1375/31, 1375/50

Parcelní číslo 1375/31, 1375/50
Velikost 813 m²
Cena výchozí 3.658.500 Kč
Omezení
Počet podlaží (max.) 1NP + podkroví
Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2
Orientace domu okapová = delší rozměr stavby rovnoběžně k veřejnému prostoru
Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45°
Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje