Informace o pozemku 1375/42

Parcelní číslo 1375/42
Velikost 1157 m²
Cena výchozí 5.152.500 Kč
Omezení Věcné břemeno vodovodu 27 m²
Počet podlaží (max.) 1NP + podkroví
Poměr stran půdorysné figury domu (min.) 1:1,2
Orientace domu okapová = delší rozměr stavby rovnoběžně k veřejnému prostoru
Tvar střechy sedlová, sedlová s polovalbou; sklon 35° – 45°
Pravidla výstavby Regulace výstavby – Bydlení Háje